Viktig informasjon

Legekontoret 06.01.2021

Henvisninger

Henvisning til røntgen, spesialist etc koster kr 59 i tillegg til vanlig konsultasjonstakst. Må betales også av de som har frikort.