Legekontoret

Reisedokumentasjon/Legeattest i forbindelse med gjennomgått covid-19

Legekontoret tilbyr ikke denne type dokumentasjon. Ulike land har forskjellige krav til dokumentasjon, og eventuelle feil i legeattest kan medføre problemer på reisen. Dette anses ikke som nødvendig helsehjelp som fastlegene kan prioritere.

Private aktører som Aleris, Volvat eller dr Dropin tilbyr reisedokumentasjon.