Legekontoret

Barn med luftveisinfeksjon? Råd til foreldre

https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/legevakten/rad-til-foreldre-med-barn-med-luftveisinfeksjon/

I løpet av et normalt år kan friske barn gjerne få 6–10 luftveisinfeksjoner. Det er slitsomt, men i seg selv ikke grunn til å bli bekymret, eller å kontakte lege.

Som følge av smitteverntiltak har det vært lite luftveisinfeksjoner i befolkningen i snart to år. Det å utsettes for virus jevnlig, bidrar til å opprettholde et godt immunforsvar. FHI forventer at utbrudd med noen virus som gir luftveisinfeksjon, kan bli kraftigere enn normalt kommende vintersesong.