Tjenester & priser

Beskrivelse

Legeerklæring ved søknad om førerkort
840
--- tilleggsattest for førerkort ved diabetes
150
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
380
Enkel legeattest
500
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
1000
Legeerklæring ved fritidsdykking
900
Andre legeerklæringer
Etter avtale (min 100)
Revaksinering av reisevaksiner
120
Søknad om TT-kort
250
Henvisning til røntgen, spesialist etc. Dekkes ikke av frikort.
59
Oppdatert medisinliste
66
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
250