Legekontoret

Digital dialog på Helsenorge.no

For å komme i gang med digital dialog må du logge på og akseptere vilkårene. Det gjør du på følgende måte:

1. Gå inn på https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen

2. Logg inn ved hjelp av Bank-ID(enten via kodebrikke eller mobil)

3. Klikk på «aksepter vilkår» dersom du aksepterer disse.