Legekontoret

Har du behov for tolk? Do you need a translater?

Da ber vi deg bestille legetime på tlf 63887080 i god tid slik at vi kan bestille telefontolk. Ikke benytt elektronisk timebestilling i slike tilfeller.

Do you need a translater?
Please book a doctor's appointment on tel. 63887080 in good time so that we can order a telephone translater. Do not use electronic appointment booking in such cases.