Legekontoret

Har du behov for tolk? Do you need a translater?

Du har rett til gratis tolk dersom du har behov for dette. Hvis du trenger tolk, er det viktig at du kontakter oss og sier i fra om dette så snart som mulig på telefon 63887080. Ikke benytt elektronisk timebestilling i slike tilfeller.

Do you need a translater?
Please book a doctor's appointment on tel. 63887080 in good time so that we can order a telephone translater. Do not use electronic appointment booking in such cases.