Legekontoret 05.10.2021

Koronasertifikat

Ikke digital bruker?

Fra 24.06.21 kan du kontakte Koronatelefonen/Helsenorge.no på tlf 815 55 015 for å bestille en utskrift av koronasertifikatet dersom du ikke bruker mobil, nettbrett eller PC.

Har du ikke tilgang til helsenorge.no kan du gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt. Saksbehandlingstid for fullmakter er minimum 30 dager. Merk at en slik fullmakt gir innsyn til flere helseopplysninger som er tilgjengelig i andre digitale helsetjenester på helsenorge.no.