Viktig informasjon

Legekontoret 06.01.2021

Parkering

Det er innført gratis, men tidsbegrenset parkering for våre pasienter og andre besøkende til Garderbakken 6.

Maks parkeringstid er 4 timer.

Det vil bli gjennomført regelmessige kontroller av Park Nordic.